Category Archives: Press Release

il-Partit Demokratiku jikkundanna mingħajr riservi dak li gie allegat fil- mezzi tal-istampa dwar il-kaz Bogdanovic

bogdanovic

Is-soċjeta’ tati dritt lill-pulizija sabiex jeżerċitaw proċeduri li ċittadin normali ma jistax

jagħmel, bħal jarresta jew ifittex fuq persuna. Pero dan il-kunsens minnunfih jobbliga lill-
pulizija sabiex ikunu responsabbli fl-azzjonijiet tagħhom. Fil-qalba ta’ dan jgħix il-
prinċipju li dawn id-drittijiet huma konsenswalment mogħtija, u għal daqs tant jistgħu jiġu

mċaħħda. Dan il-prinċipju huwa ta’ importanza vitali sabiex l-pulizija tista topera b’mod

kif inhu xieraq f’demokrazija.

Prinċipju ieħor huwa dak li bl-Ingliz jissejjaħ ‘constabulary independence’. Dan il-
prinċipju jassigura l-awtonomija neċessarja sabiex il-pulizija jkunu jistgħu joperaw ‘il

bogħod minn kull indiħil, speċjalment dak politiku. Nuqqas ta’ din l-awtonomija tagħmel

pressjoni fuq il-Korp tal-Pulizija sabiex iservi xi aġenda partikolari għad-detriment tal-
komunita’ in ġenerali. Dan jista jiġi evitat billi l-Korp tal-Pulizija jkun ‘il fuq mill-politika u

mhux fil-kontroll tagħha. B’dan il-mod biss nistgħu nassiguraw li l-pulizija tkun f’qagħda li

tipproteġi, speċjalment lill-vulnerabbli, filwaqt li tħares il-liġijiet tal-pajjiż. L-indipendenza

tal-Korp tal-pulizija huwa ingredjent vitali f’demokrazija. Korp tal-Pulizija f’idejn il-politiċi

hija xi ħaġa assoċjata aktar ma’ stat awtoritarju milli demokrazija moderna.

F’dan ix-xenarju, il-Partit Demokratiku jikkundanna mingħajr riservi dak li gie allegat fil-
mezzi tal-istampa dwar il-kaz Bogdanovic. F’dan il-każ inkisiru żewġ prinċipji

fundamentali, l-indħil politiku fix-xogħol tal-pulizija, kif ukoll in-nuqqas ta’ sensittivita’

minn naħa tal-pulizija fil-konfront ta’ persuna vulnerabbli, li bid-deċiżjoni li ttieħdet żiedet

il-vulnerabilita’ tagħha meta kien fid-dmir tal-Pulizija li tipproteġijha.

Likes(0)Dislikes(0)

Reviżjoni tal-Paga Minima Nazzjonali

pagaminima

Il-Partit Demokratiku jemmen illi r-reviżjoni tal-Paga Minima Nazzjonali għandha tibda tiġi studjata bis-serjeta’ minnufih, sabiex mill-aktar fis jiġu implimentati il-bidliet necessarji sabiex ikollna paga minima nazzjonali ġusta.

Il-Partit Demokratiku jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Koalizzjoni ta’ Organizazzjonijiet favur Ġustizzja Soċjali vera kif ukoll lill-GWU li qed timbotta biex minnufih nirxuxtaw id-
diskussjoni wkoll fuq il-Living Wage. Il-ġid iġġenerat f’ pajjiżna għandu jitqassam b’ mod u manjiera li kulħadd ikollu l-opportunita li jgħix ħajja dinjituża mit-twelid sal-mewt.

Likes(0)Dislikes(0)