Category Archives: Press Release

Public spaces should be managed better

bankini

Public spaces should be managed better

The boom in the number of outlets and catering establishments in the past few years has led to a revival of our towns and villages. It is unfortunate however that, as in much that is done in this country, this scheme is being poorly executed. The needs and subsequent inconvenience to the residents of the affected localities are not being taken into consideration.
Partit Demokratiku is calling for a revision of the tables and chairs policy. Permits are granted by Planning Authority. They should be issued in liaison with the relevant local council who are much more sensitive to the effect of such decisions on their locality. PD firmly believes that a percentage of the income from these permits should go to the local councils so that they can reinvest the funds into their locality and help partly mitigate the disruption caused.
/

Il-bankini tagħhom biss

Bosta huma dawk l-istabbilmenti li qegħdin jitolbu permess biex ikunu jistgħu joħorġu l-imwejjed u siġġijiet barra fit-triq. Filwaqt li din mhix xi ħaġa ħażina imma xi ħaġa li tista tkattar in-negozzju huwa fatt ili minħabba l-mod kif qegħdin jingħatu permessi biex is-siġġijiet u l-imwejjed jinħarġu fuq il-bankini qiegħed ikun ta’ inkonvenjent kbir għar-residenti u turisti. Ikun ferm aħjar kieku minflokk dawn il-permessi joħorġu minn awtorita’ ċentrali li ma tkunx taf daqstant il-bżonnijiet partikolari tal-post, permessi ta’ din ix-xorta jinħarġu bl-approvazzjoni tal-kunsilli lokali flimkien mal-awtorita’ ċentrali.
Il-Partit Demokratiku jemmen li porzjon mid-dħul minn dawn il-permessi għandhom jiġu utilizzati mill-kunsilli lokali biex jlaħħqu iktar mal-bżonnijiet tal-lokalitjiet inkwistjoni.
Likes(0)Dislikes(0)

Nobody in Malta should go hungry.

A civilised society looks after all its members, including the poor and vulnerable. It is unfortunate that so many people have come to rely on Foodbanks and the news that Foodbanks are running low on food is very worrying: it is a sign that we have been relying on unsustainable charity for too long in order to feed the less fortunate in our society. We need to create a long-lasting, sustainable system whereby nobody has to rely on charity in order to eat.
Partit Demokratiku calls on the government to liaise with social services, community groups and local experts in order to come up with a sustainable solution to people relying on foodbanks.
Furthermore, Partit Demokratiku calls on the government to take concrete action against food wastage. A law which is similar to that passed in France should be enacted to prevent food wastage. Such law would prevent supermarkets and catering establishments from disposing of the surplus of food which is good for human consumption and will instead have to donate it to charities or foodbanks. Food which is not good for human consumption can be either used for animal feed or turned into compost.
Such measures would serve as a short term solution until long term sustainable solutions are found to prevent people in our society from going hungry.
***
Stqarrija Stampa 26.01.2017

Ħadd f’Malta ma għandu jorqod bil-ġuħ.

Is-soċjeta’ għandha tieħu ħsieb lill-membri kollha tagħha, u dan jinkludi l-fqar u l-vulnerabbli fl-istess soċjeta’. Hi ta’ sfortuna kbira li ħafna nies spiċċaw jiddependu mill-foodbanks u l-aħbar li dawn il-foodbanks qiegħed jispiċċalhom l-ikel hi waħda inkwetanti. Dan hu sinjal li ilna żmien twil inserrħu fuq sistema li mhix sostenibbli biex dawk li huma inqas ixxurtjati jkollhom x’jieklu. Għal daqstant hemm bżonn li noħolqu sistemi li huma vijabbli u li jqisu l-affarijiet fit-tul u mhux inkun hemm nies dipendenti fuq karita’ biex jieklu.
Il-Partit Demokratiku jsejjaħ il-gvern biex flimkien ma’ servizzi soċjali, l-gruppi fil-kommunita’ u esperti lokali jsibu sistema sostennibli biex jgħinu lin-nies li jiddependu fuq il-foodbanks.
Il-Partit Demokratiku jħeġġeġ lill-gvern Malti biex jieħu azzjoni konkreta fejn tidħol il-ħela tal-ikel dan billi jgħaddi liġi li jagħmilha llegali li ħwienet tal-merċa jarmu l-ikel. Il-gvern Malti għandu jimxi fuq l-eżempju Franċiż u jgħaddi liġi kontra l-ħela tal-ikel. L-ikel żejjed li jibqa’ u li għadu tajjeb għal konsum minn nies, kemm minn supermarkets jew stabbilimenti kbar tal-ikel għandu jingħata lill-istituzzjonijiet tal-karita’. Dak li ma jkunx tajjeb għall-konsum uman jista’ jingħata lill-annimali jew isir kompost.
Din tista’ sservi bħala soluzzjoni ‘short-term’ sakkem jinstabu soluzzjonijiet effettivi ‘long-term’.
Likes(0)Dislikes(0)

Tenants should not be paying more

arms

Tenants should not be paying more.

Partit Demokratiku calls on the government to take immediate action against the discriminatory practices currently being used by ARMS limited with regards to electricity and water bills for tenants. Partit Demokratiku would like to remind the government in particular the minister without portfolio in the office of the prime minister that the infringement proceedings moved by the European Commission were closed as they have promised to take action.
People renting their houses shouldn’t be discriminated against by having to pay up to 50% more in utility bills and being classified under domestic rates, instead they should be classified under residential rates, like any other person paying for their utility bill for their primary home.
Just because landlords do not declare properties which are being rented out and thus evading tax, ARMS should not be punishing the tenants and helping the landlords in return. We are currently witnessing a situation whereby tenants are experiencing an exorbitant increase in their rents and at the same time they are being discriminated against by a governmental agency.
***
Stqarrija Stampa 27.01.2017
Il-kerrejja ma għandhomx għalfejn jibqgħu jħallsu iktar. Il-Partit Demokratiku jitlob lil gvern biex jieħu azzjoni immedjata ta’ prattiċi diskriminatorji mill-ARMS Limited fejn jidħlu ħlas ta’ dawl u ilma fil-konfront tal-kerrejja. Il-PD jixtieq jfakkar lill-gvern, b’mod partikolari lill-ministru bla portafol fl-uffiċju tal-prim ministru li kienet wegħda tal-istess gvern li se titieħed azzjoni f’dan ir-rigward. Dan ukoll wara li nstab li Malta kienet qegħda tmur kontra l-liġi tal-UE. Il-kerrejja qegħdin jiġu ddiskriminati billi dawna qegħdin iħallsu sa 50% iktar fuq kontijiet tal-ilma u l-elettriku meta huma qegħdin jiġu mniżżla taħt ‘rati domestiċi’ minnflokk ‘rati residenzjali’ kif jiġri fil-każ ta’ sidien ta’ djar għar-residenza primarja tagħhom. Billi ħafna propjetajiet li huma mikrija ma jkunux iddikjarati mis-sidien, l-ARMS qegħda tkompli żżid il-piż fuq il-kerrejja meta qegħda ġgelgħom jħallsu iktar fuq il-kontijiet tal-utilita. Ninsabu f’sitwazzjoni fejn il-kerrejja qegħdin jesperjenzaw kirijiet li iktar ma’ jmur iż-żmien iktar qegħdin jgħolew u fl-istess ħin qegħdin ikollhom iħallsu iktar għax l-aġenzija tal-gvern għadha ma rrimdejatx is-sitwazzjoni.
Likes(0)Dislikes(0)

Nepotism: 12. Trust: 0. Malta Appointment Festival.

Partit Demokratiku finds it hard to believe that a government that promised change, meritocracy and transparency has completely lost its way. The recent appointment of Judge Emeritus Farrugia Sacco to head the newly formed Lands Authority shows clearly the inability of the current administration to restore faith in our institutions. Retired judge emeritus Farrugia Sacco has faced two impeachment motions under two different Prime Ministers. He was also found guilty prima facia by the Commission for the Administration Justice (CAJ).

The Lands department has been at the centre of two scandalous controversies during this administration, that of Cafe Premier and Strada Zekka. Any hope that this reform would actually create an authority that is independent from Castille was killed when the government appointed the majority of the board and a chairperson who is clearly not to be trusted given his past track record. Partit Demokratiku is concerned that the authority’s puppet master will be Castille. Partit Demokratiku would like to remind the current administration that when people voted for change in 2013, they did not vote to get more of the same or even worse.
Partit Demokratiku notes that while magistrate Consuelo Scerri Herrera’s appointment was rejected by the Judicial Appointments Committee due to ‘her conduct in private life’; Farrugia Sacco’s appointment still went ahead despite the fact that his record in public life is not one to be championed. Partit Demokratiku strongly condemns the normalisation of such behaviour and the rewarding of it by handing out such posts to those responsible.
Trust is the intangible indispensable element that together with adequate reform can jumpstart the much needed efficiency, result yielding capacity of our institutions. ***
Stqarrija Stampa 11.01.2017

Nepotiżmu: 12. Fiduċja: 0. Malta Ħatriet Festival

Il-gvern li wiegħed il-bidla, meritokrazija u trasparenza jidher li tilef triqtu. Fl-aħħar jiem l-Imħallef Emeritus Farrugia Sacco laħaq iċ-ċermen il-ġdid tal-Awtorita’ tal-Lands. Il-Partit Demokratiku jgħid li dan hi turiha biċ-ċar li din l-amministrazzjoni ma tridx li l-poplu jerġa jikseb il-fiduċija fl-istuzzjonijiet tal-pajjiż. Matul il-karriera tiegħu bħala imħallef, l-Imħallef Farrugia Sacco kellhu żewġ mozzjonijiet ta’ Impeachment taħt żewġ prim ministri differenti. Huwa ukoll instab ħati prima facia mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.
Id-dipartiment tal-Lands kien f’nofs żewġ każijiet kontroversjali u skandalużi, dak tal-Cafe Premier u ta’ Strada Zekka. Il-Partit Demokratiku jgħid li jekk kien hemm xi tama li din ir-riforma verament kienet se tkun riforma, din it-tama inqatlet. Dan għaliex apparti l-fatt li chairman huwa Farrugia Sacco, il-maġġoranza tal-bord intlaħqet mill-gvern innifsu. Il-Partit Demokratiku jibża li wara l-Awtorita’ se hemm l-id ta’ Kastilja. Il-Partit Demokratiku jfakkar li meta n-nies ivvuttaw għall-bidla, għamlu dan biex l-affarijiet jinbidlu, u jinbidlu għall-aħjar mhux għall-agħar.
Il-Partit Demokratiku jinnotta li filwaqt in-nominazzjoni tal-maġistrat Consuelo Scerri Herrera ma ntlaqatx mill-Kumitat dwar il-Ħatriet tal-Ġudikatura minħabba imġieba fil-ħajja personali tagħha, fil-każ ta’ Farrugia Sacco il-gvern ħass li xorta waħda għandhom jaħtruh bħala chairman minkejja li dan għandu track record ta imġieba ħażina tul il-karriera tiegħu bħala imħallef. Il-Partit Demokratiku jikkundanna li talli imġieba tiġi normalizzata permezz ta’ ħatriet f’karigi tant importanti bħal dik ta’ chairman ta’ Lands bil-barka ta’ Kastilja.
Likes(0)Dislikes(0)

Il-Poplu huwa sovran

USA-ELECTION-TRUMP-6

Il-poplu huwa sovran.

Id-demokrazija msejsa fuq prinċipji assoluti, li huma dejjiema. Li jinbidel huwa biss ir-
rieda tal-poplu. Id-demokrazija tibqa’ dejjem valida, anka meta r-riżultat ma jkunx dak

mixtieq fuq livell personali jew globali.

Politiku jrid iħoss il-polz tan-nies u jifhem li hu qiegħed hemm sabiex iservi u mhux

jisserva. Irid jieħu azzjonijiet, fil-konkret, sabiex jagħraf imexxi ‘l quddiem, f’kull aspett,

lil dak il-poplu li fdah bit-tmexxija. Jekk dan ma jsirx, u politiku jintrefa ‘l fuq mill-poplu li

eleġġieh, jiġri li ll-elettorat jghaddi messagg bl-unika mod li jifdal lilu, il-vot.

Dalgħodu l-Amerka tkellmet u sebħet bi president ġdid, kontra kull stennija. Ħafna

ħarġu jesprimu d-diżapprovazzjoni għal din l-għażla. Pero tajjeb li nżommu f’mohhna li

din l-għażla kienet konsegwenza, bħal meta sajjied jinqabad f’maltempata bejn sema u

ilma, u l-unika dawl ta’ fanal li jara jimxi lejh, f’attentat iddisprat li jsalva ħajtu.

Diżapprovazzjoni assoluta għal politika truxa. Politika li twiegħed iżda ma tgħaġixxix.

Politika li titfa l-problemi taħt it-tapit waqt li tati l-impressjoni li qed isir xi ħaġa. Politika

mibnija sabiex taġevola lis-sinjur pero tati l-loqom lill-fqir. Politika li ilha sejra fuq dawn il-
binarji għal diversi snin bil-poplu jitkellem kemm ‘il darba u ma jingħatax widen. Poplu li

semma leħnu fl-Amerka u ssa qed nisimgħu leħnu, kull ma jmur aktar jgħajjat, anka

f’pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, bħall-Italja, Franza u l-Ġermanja. Leħen li qed jibda

jinstema anka f’pajjiżna.

Il-Partit Demokratiku jawgura li l-politiċi tagħna jitgħallmu minn dak li ġara fl-Amerika u

ma jkunux huma stess li ma jħallu l-ebda għażla lill-poplu Malti u Għawdxi. Il-Partit

Demokratiku nibet sabiex jagħti lill-poplu dik l-għażla. Għażla pożittiva, u mhux għażla

ta’ bejn l-aħjar fost l-agħar.

Il-Partit Demokratiku, filwaqt li jawgura kull suċess lil Donald Trump bħala l-45 President

tal-Istati Uniti u futur ħieni lill-poplu Amerikan taħt it-tmexxija tiegħu, ma jħossx li għandu

jikkummenta dwar il-futur tal-presidenza f’dan l-istadju bikri.

Likes(0)Dislikes(0)