Category Archives: Press Release

Minimum wage increase

minimum_wage

Likes(0)Dislikes(0)

email from Dr Marlene Farrugia to Europol

Print
Dear Sir,

As a Member of Parliament in the Maltese Parliament, I wish to draw your attention to the series of events that have unfolded in Malta in the last few days, following allegations about Panamaheld companies , Pilatus Bank and the wife of our current PrimeMinister.

Since , it is obvious that our Police force cannot be trusted , judged by its lack of timely response to the allegations and therefore its delayed attempt to seal possible evidence, I am banking on Europol to carry out the necessary investigations.

While I thank you in anticipation.

I remain, Yours Truly,
Marlene Farrugia MP
Democratic Party

Likes(1)Dislikes(0)

Partit Demokratiku welcomes the amendment to the Criminal Code

jail
Partit Demokratiku welcomes the amendment to the Criminal Code which was moved last Wednesday in Parliament. The law to be amended saw a person sentenced to 5 years imprisonment for having involuntarily killed a man and injured his sister in a traffic accident in 2011
The removal of the minimum penalty, which was triggered in the recent case, leaves it up to the discretion of the magistrate presiding over the case to sentence offenders as he/she deems fit and according to case law.
Partit Demokratiku believes that while sentences for criminals should be tough, it also understands that some people are victims of circumstances, and this should be taken into account when judgement is passed.
Il-Partit Demokratiku jilqa’ l-emenda fil-liġi tal-Kodici Kriminali li ġiet imressqa nhar l-Erbgħa fil-Parlament. Din l-istess liġi kkundanat peruna 5 snin priġunerija fuq qtil involontarju ta` raġel u korriment fuq oħtu f’inċident ta` traffiku li seħħ fl-2011.
Bit-tneħħija tal-infurzar fuq l-inqas penali bil-liġi, d-deċizjoni taqa’ f’idejn il-magistrat biex jgħati/tgħati sentenza xierqa skont il-każ li jkun prezentat.
Għalkemm il-Partit Demokratiku jemmen li sentenzi fuq reati kriminali għandhom ikunu ħorox, jifhem ukoll li f’certu każijiet persuna tista tkun vittma taċ-cirkustanzi, u dawn għandhom jitqiesu meta tkun se tingħata sentenza.
Likes(1)Dislikes(0)

Making our policies more humane.

fo

Partit Demokratiku is saddened by the death of Frederick Ofosu who took his life and who’s case was reported in the media. there have been others like him in the past whose tragic demise was not reported in the media.

Partit Demokratiku reiterates its stand on giving citizenship to children born to migrants who are born in Malta. Inhuman policies which address numbers not people, should be resolved to come up with policies firmly rooted in complete regard for human dignity. Partit Demokratiku asks the government to come up with concrete integration and inclusion plans for people who have been granted THPN status and who have become part of our society. Those people already accorded that status, should not be treated as a number or as an inconvience but should be given a right to residential status in our country; given that they have become fully integrated and possess a clean conduct.
Partit Demokratiku feels it is high time that the government sets up a lobby within international fora to redefine the term ‘refugee’, as the current definition reflects a post world war situation and has not been updated since then. Refugee status should take into account current global realities, so that people do not suffer injustice due to outdated policies. The acquisition of refugee status should be made possible by compiling a set of criteria which reflects today’s reality with regards to the causes of human displacement. Climate change, war and weather induced famines can cause families to flee just as much as any other abuse of their humanity.
Likes(1)Dislikes(0)

Malta needs to tackle organised crime immediately

Partit Demokratiku would like to express its solidarity with all victims of organised crime in the wake of Monday’s awful car bomb explosion in Msida.
Partit Demokratiku extends its support to the government, the Police and Emergency services during this traumatic period – it is important that we, as a society with common goals in mind, work together in order to tackle the growing issue of organised crime: there have been 5 gang-related explosions in Malta since 2016.
Partit Demokratiku thinks it is high time that an independent task force, which is not a structure within our police force is set up to deal with organised crime in Malta. Such a task force would have specific funding allocated for it, and resources are pooled more efficiently. Intelligence is shared and their aim would be to clamp down on organised crime. We have seen through the years, that such cases are rarely solved. There seems also to be a laisse a faire attitude or so it is perceived by the general public. It is good to keep in mind that in such cases, innocent bystanders can become victims and then it does not remain a matter of criminals eliminating one another, but it becomes an issue of domestic security.
PD’s Spokesperson for Health and Social Justice, Alexander Clayman said, “We must thoroughly explore the root causes of gang crime in Malta. This means increased funding to University criminology and sociology researchers and improved intersectoral collaboration: social workers, police officers, health workers, teachers and business owners should all work together to try and establish why people slip into a life of crime and how we can work to get them out of crime, or even better – prevent it.”
Stqarrija Stampa 21.02.2017
‘Malta għandha bżonn tindirizza l-kriminalita’ organizzata b’mod immedjat’ jgħid il-Partit Demokratiku
Partit Demokratiku jixtieq juri s-solidarjeta tiegħu mal-vittmi kollha tal-kriminalita organizzata wara l-karozza bomba tal-bieraħ ġewwa l-Imsida.
Il-PD jixtieq juri s-sapport tiegħu mal-gvern, pulizija u l-emerġenza li kienu qegħdin jaħdmu bla waqfien il-bieraħ. Huwa importanti li bħala soċjeta’ naħdmu flimkien biex nilħqu għanijiet kommuni fejn tidħol il-kriminalita’ organizzata. Minn 2016 kien hemm 5 splużżjonijiet relatati mal-kriminalita’ organizzata f’Malta.
Il-PD jipproponi li għandu jkun hemm task force indipendenti mill-korp tal-pulizija li tiffokka u taħdem biex tnaqqas il-kriminalita organizzata f’pajjiżna. Għal din it-task force għandu jkun hemm fondi allokati speċifikament għaliha, u riżorsi jiġu maqsuma b’mod iktar effiċjenti. L-għan ta’ talli task force ikun li jwaqqfu l-kriminalita organizzata. Kif rajna matul is-snin każijiet bħal dawn rari jiġu solvuta. Il-perċezzjoni hemm barra hi li kollox qisu jitħalla għaddej sakkem huma kriminali li qegħdin joqtlu lil xulxin. Huwa tajjeb li nżommu f’moħħna li f’każijiet bħal dawn persuni innoċenti jistgħu jisfaw vittmi. Għal daqstant dawn ma jibqgħux persuni kriminali qegħdin joqtlu lil xulxin imma jsiru problema ta’ sigurta domestika.
Il-kelliem għas-saħħa u ġustizzja soċjali tal-Partit Demokratiku, Alexander Clayman, qal ‘hemm bżonn nesploraw x’inhu dak li qiegħed jikkawża l-kriminalita organizzata f’pajjiżna. Għandhom jingħatu iktar fondi r-riċerkaturi fil-qasam tal-kriminoloġija u soċjoloġija u għandu jkun hemm iktar ħidma bejn id-dipartimenti differenti; bħal social workers, pulizija, nies li jaħdmu fil-qasam ta’ saħħa, għalliema u sidien tal-business. Dawn għandhom jaħdmu flimkien biex b’hekk jiġi stabilit għalfejn in-nies jitilfu t-triq u jispiċċaw jagħmlu atti kriminali. Għandu wkoll ikun hemm ħidma biex dawn in-nies jinħarġu mill-ħajja kriminali jew aħjar nipprevenju li atti kriminali jsiru.’
Likes(0)Dislikes(0)