Category Archives: Marlene

Minimum wage increase

minimum_wage

Likes(0)Dislikes(0)

email from Dr Marlene Farrugia to Europol

Print
Dear Sir,

As a Member of Parliament in the Maltese Parliament, I wish to draw your attention to the series of events that have unfolded in Malta in the last few days, following allegations about Panamaheld companies , Pilatus Bank and the wife of our current PrimeMinister.

Since , it is obvious that our Police force cannot be trusted , judged by its lack of timely response to the allegations and therefore its delayed attempt to seal possible evidence, I am banking on Europol to carry out the necessary investigations.

While I thank you in anticipation.

I remain, Yours Truly,
Marlene Farrugia MP
Democratic Party

Likes(1)Dislikes(0)

Nini Nini!

 

Tal-Panama Labour dalwaqt ittihom ferneżija.

Kull ma jmur qed jindunaw li n-nies mhux bħanan daqs kemm jaħsbuhom.

Qed jindunaw li ħlief għal dawk il-ftit – u dejjem jonqsu – li jisimgħu biss il-vanġelu tal-One u jemmnu mingħajr l-iċken ħsieb u mistoqsija dak li jgħidilhom id-dell ta’ dak li kien Ġużi ta’ Burmarrad, il-kumplament tal-popolin qed jirnexxielu jittawwal u jara x’jidher minn bejn ix-xquq li issa qed iċarrtu sew l-istampa li jpinġi l-Gvern Panama Labour biex jostor sew il-kwadru veru li huwa l-pajjiż illum.

 

Dan il-paniku tant ħakem il-Panama Labour u l-erba’ skjavi rgħiba tiegħu li lanqas biss qed jindenjaw ruhhom jaħbu l-ġenn li ħakimhom. Intefgħu jagħmlu konferenza stampa kontra konferenza stampa mingħajr biss jirrealizzaw li ma’ kull waħda qed jiskurjaw goal ieħor fil-lasti tagħhom stess!

Għax, ejja ngħiduha kif inhi, dawn possibbli jaħsbu li xi ħadd jeħodhom bis-serjeta meta jitkellmu fuq il-korruzzjoni tan-Nazzjonalisti passata, preżenti jew immaġinarja, meta jafu li l-Gvern li tellgħu mhux talli istituzzjonalizza l-korruzzjoni (minflok iġġilidha kif wiegħed), talli żamm żewġ kapuljuni tal-istorja tal-Panama ġo Kastilja biex żgur jibqa’ jfakkar lin-nies bl-ipokrezija tal-Gvern li tellgħu!

Kull darba li jiftħu ħalqhom fuq korruzzjoni, il-poplu li jaħsbu li mutu, trux u għami, jfakkruh fuq id-dnubiet ħoxnin u bla qies li rnexxielhom jagħmlu huma f’dawn l-erba’ snin!!

Dan apparti mill-fatt li mill-iskandli li jattribwixxu huma lill-Gvern ta’ qabel bħal per eżempju l-iskandlu taż-żejt, il-konkos ta’ Mater Dei, il-ħsara f’Binja Buqana u x’naf jien, mhux talli ma ressqu ‘l ħadd talli dawk implikati llum huma fil-qalba tal-Panamagang li tmexxi l-pajjiż!

Imma l-iktar li splodiet il-ferneżija li għandhom, li turi biċ-ċar kemm il-Panama Labour gang qed tibza’ mill-Laburisti veri u mhux ċwieċ, toħrog meta tara l-kandidatura li ser iwaddbu fuq il-ħames distrett!

Mannara kontra kapuljuni kontra kapuljuni akbar tal-klikka ta’ ġewwa tal-Panamagang li wħud minnhom, biex ma ngħidx kollha, skoprewna lilna ta’ wara l-mina f’dawn l-aħħar sentejn għax jarawna bħala l-għodda li għandhom bżonn biex ikomplu jerdgħu minn fuq il-poplu, open bar, għall-hames snin li gejjin bħalma għamlu sfaċċatament u bla mistħija fl-erba’ snin li għaddew.

Kieku xi ħadd minnhom fetaħ halqu biex jiddefendi l-abbuż fuq il-ħames distrett dawn l-erba’ snin. Anke minn kien forsi jtarraf xi ħaga qabel, biex ikompli jpappi u jmexmex l-għadma sa l-aħħar, f’din il-leġislatura bela’ lsienu ma jmorrux joħdulu x-xufier li tefgħulu minflok il-flus jintużaw biex mediċina tal-kanċer teħodha mingħajr ma jkollok tmur tittallab għand il-Community Chest fund!

X’ħin dawn il-kandidati laburisti iħabbtulhom il-bieb lin-nies tal-ħames distrett, kull m’għandhom jagħmlu hu li jsaqsuhom qabel l-elezzjoni tal-2013 kemm kellhom paga u perks imħallsin mill-poplu, u mill-2013 ‘l hawn kemm dabbru paga u perks, u kemm nefqu fuq safar fuqhom infushom imħallas ukoll mill-poplu.

Imbagħad, in-nies tal-ħames distrett għandhom jistaqsuhom ukoll x’qatt taw dawn għall-irħula u l-komunitajiet tagħna, mhux x’ferrqu mill-flejjes pubbliċi imma kemm-il darba daħħlu jdejhom fil-but tagħhom stess u mix-xogħol u s-sagrifiċċju tagħhom personali, wieżnu attivita kulturali, sportiva, reliġjuża jew ta’ xort’oħra fl-irħula tagħna!

Imbagħad għandhom jistaqsu lil dawn il-kandidati xi proġetti ġodda saru fil-ħames distrett, li ma kinux mibdija minn-Nazzjonalisti, jew li ma tħallsux mill-fondi tal-EU li wkoll gabuhom n-Nazzjonalisti bid-difetti kollha tagħhom.

Tinsewx tistaqsu għalfejn Wied Fulija li l-Lejber kien għamlu miżbla u l-PN għalqu, rega’ beda jintuża għar-radam u x’ħa jagħmel bih Gvern Laburista gdid, jekk hux ħa jirrestawrah u jagħtih il-hajja jew hux ha jimlieh pjanċi tas-solar koroh pesta. Tistghu tistaqsuhom x’sar minn Wied Babu, fejn konna nilgħabu meta konna tfal. X’baqa’ minn Wied il-Buni u Pretty Bay minkejja t-tkarwit ta’ qabel l-elezzjoni.

Imbagħad staqsuhom għalfejn daħqu bina minħabba li l-power station cancer factory għadha ddaħħan sal-llum għax mhux veru qalbu għall-gass jew gasoil wara sitt xhur kif wegħduna.

Staqsuhom għalfejn il-ħażna tal-fuel sal-lum għadha ġol-qalba ta’ Birzebbuġa u t-tankijiet tal-Qajjenza għadhom hemm weqfin weqfin!

Staqsuhom għalfejn Wied iż-Żurrieq baqa’ fi stat t’abbandun u l-Qajjenza ma teżistix ghal-Panama Labour.

Staqsuhom fuq kollox kif jekk l-ekonomija sejra tajjeb  daqshekk, kif gol-hames  distrett baqa ftit mill-aghar toroq li hawn fil-pajjiz.

Staqsuhom fejn ġejja r-racetrack bl-istorbju u l-veleni li jintefgħu fl-arja kollha tagħha, apparti mill-qerda tal-ftit raba li baqa’!

Il-quddiem ngħidilkom aktar x’tistaqsuhom x’ħin ġejjin iħabbtulkom il-bieb dawn li ghalihom hawn isfel ‘tank taż-żibel’, imma jigu jsellmulu meta jkollhom bżonn ċavetta ġdida għall-poter.

Naturalment jien ser nissemma’ xi ftit ukoll x’ħin tiftħulhom.

Meta jiġi ta’ Burmarrad, għax insejt ngħidilkom imma dan ser jiġi jitlobkom il-vot ukoll, għalhekk qaċċat lil Karmenu Vella u għadu jipprova sa issa permezz tal-magna qarrieqa tiegħu jiskredita lili, meta jiġi Ġużi għidulu li veru li aħna tfal tal-ħaddiema u aħna umli u sempliċi, imma mazzuni xorta m’aħniex, u jekk jaħseb li daħaq bina f’ħafna affarijiet, mela għarralu bl-ikrah, għax grokk whisky jieħdu imma l-vot kif ngħidu aħna tar-raħal nini nini!!

U meta jsemmulkom lili mbaghad ighdulhom li lili tafuni nitrabba miż-Żurrieq, in-nanna minn-Birżebbuġa u ngħix il-Qrendi, li għandi d-difetti t’Alla kollha imma li twelidt u dejjem għext l-ewwel Maltija u mbaghad Żurriqija, li dejjem rajt nies mhux simpatiji politiċi, u li lil pajjiżi u lill-poplu tiegħi dejjem żammejtu l-ewwel u qabel kollox, kif għallmuni minn twelidi, anke meta li nagħmel hekk fisser attakk sfrenat u feroċi ma jaqta’ xejn  fuq persunti u fuq il-kredibilita’ tieghi.

Jagħmlu x’jagħmlu ftakru li dak li nemmen fih ma niċhdu qatt u minix għall-bejgħ biex dak li kont ngħidlu ħazin issa nagħlaq ħalqi b’approvazzjoni jew agħar minn hekk ngħidlu tajjeb!

Ftakru ħaġa ohra wkoll, illi minn jivvota lili qed jivvota għall-Moviment Laburista ta’ Malta Tagħna Lkoll (għallinqas li ħallew minnha) anke jekk taħt isem ieħor.

Min jivvota lili qed jivvota għal politiċi li l-politika għalihom tfisser servizz lil pajjizhom, filwaqt li min jivvota għal Joseph Muscat u sħabu jkun qed jivvota għall-Panamagang li ħakmet lill-Partit Laburista biex takkwista l-poter sabiex tbiegħ lil pajjizna, bhallikieku Malta Taghhom Biss, ħalli jgawdu l-erbgħa ta’ ġewwa.

Likes(0)Dislikes(0)

Post-Acapulco Malta

Ara ma tgħidulix li m’aħniex pajjiż ossessjonat b’pajjiżi oħra, għax ngħidilkom qegħdin fil-qamar.

Wara li ppruvajna nkunu Svizzera fil-Mediterran, ippruvajna ngibu lid-Dubai u l-Singapore Paceville u San Giljan, issa twikkejna bin-nofsinhar tal-kontinent Amerikan. U din id-darba donnu bħal fatta ma nistgħu neħilsu minnu b’xejn.

L-ewwel tqannajna bl-iskandlu tal-Panama li għadu ggranfat mal-Gvern bħall-granċ, u issa ma kienx Acapulco, għax konna għodna morna l-baħar ta’ veru.

Ngħid ghodna, għax għalkemm jien llum parti minn partit politiku gdid, li huwa l-Partit Demokratiku, ma nħossni xejn differenti fil-fehma mill-Laburisti ta’ veru u Nazzjonalisti ta’ veru, ilkoll Maltin l-ewwel li flimkien tellgħajna l-Moviment Laburista fil-Gvern erba’ snin ilu.

Aħna ma nbdilna xejn.

Konna ngħidu li rridu governanza responsabbli, trasparenti u meritokratika u hekk għadna ngħidu.

Wara kollox min ma jridx politika responsabbli?

Id-differenza bejn dak iż-żmien u llum hija li f’Malta ta’ qabel il-Panama, il-ħażin konna lkoll ngħidulu ħażin u nikkoreġuh, fil-fatt irrezenjaw Ministru u Segretarju Parlamentari (Manwel Mallia u Micheal Falzon), filwaqt li f’post-Panama Malta, dawk li vvutaw ghal Moviment Laburista biex jakkwistaw huma, il-ħażin saru jgħidulu tajjeb, u huma lesti li jiskużawh b’kull mod, filwaqt li dawk li vvutaw għall-bidla vera fid-direzzjoni ta’ governanza għaqlija u sinċiera, il-ħażin baqgħu jgħidulu ħażin u t-tajjeb baqgħu jgħidulu tajjeb.

Bħalma ġara diversi drabi oħra fl-istorja politika ta’ pajjiżna, din id-darba, ferm u ferm aktar malajr mis-soltu, żviluppat sitwazzjoni fejn votant lill-partit speċifiku jibda’ jħossu jitbiegħed minn dak li jkun ivvota għalih, mhux għax ikun qed jiċċaqlaq hu imma ghax il-partit ikun qata’ l-ankra u telaq mal-kurrent iġorr fuqu biss dawk li fl-interess tagħhom jibqgħu mikrumin mal-poter u għall-poter.

Jekk tinnutaw sewwa il-blokok politiċi li jeżistu llum, fil-verita altru li aktar minn qatt qabel mhumhiex msejsin fuq linji tal-partiti tradizzjonali biss.

Hemm dawk li huma PN u jaraw maduma biss u jieqfu hemm.

Hemm min hu Laburist Josefjan u jagħmel x’jagħmel Joseph PL ben fatt,

Hemm dawk li vvutaw dejjem skond  l-analiżi u l-kuxjenza tagħhom, jammettu li l-Labour ta’ Joseph ikkuljunahom, u qed ifittxu blokk politiku li jirrifletti s-sentiment tagħhom.

Hemm dawk li qatt ma vvutaw għax liż-żewg partiti l-kbar ma jgerrhuhomx, imma forsi jivvutaw.

U hemm dawk li qattgħu il-karti għal kollox ma’ kull Gvern hu min hu.

Fi ftit kliem, f’post-Panama u aktar u aktar f’post-Acapulco Malta, meta l-kredibilita’ ta’ partit rebbieħ u ewlieni ħadet tisbita kbira, l-issue elettorali bażiku huwa min ser ikun kapaċi jnissel bizzejjed fiduċja fil-poplu votant.

U meta ngħid fiduċja nfisser fiduċja li l-but tan-nies jibqa’ mimli u jintela’ aktar, li l-gvern jitmexxa b’serjeta u trasparenza fl-oqsma kollha, u li jkun hemm line-up ta’ nies  kredibbli lesti li jservu lill-pajjiz bil-qalb imma wkoll li jerġghu jnisslu t-tama fil-votant tradut.

Ahna tal-Partit Demokratiku inħloqna propju biex nilħqu dawn l-aspettattivi tal-elettorat, kemm jekk niġu eletti fuq l-arma tal-Partit tagħna, kemm jekk niġu eletti fuq l-arma ta’ koalizzjoni pre-elettorali biex l-unijiet jiswew biex toħrog maġġoranza li tista’ tiggverna, l-interess tagħna jibqa’ wieħed: dak li nservu lill-poplu tagħna kif jixraq biex ikollna pajjiż ahjar f’kull sens.

Wara kollox aħna lkoll gejna fuq did-dinja ghal ftit żmien.

Malajr ninbarmu kollha u nagħmlu x’nagħmlu aħna ħa nsiru trab.

B’danakollu dak li nagħmlu llum ahna, il-vot tagħna fil-Parlament u barra minnu, qed jiddetta xi kwalita ta’ pajjiż ser jirtu wliedna għada, apparti mill-eżempju li qed nagħtuhom illum.

Lil hinn miz-żebliegħ u d-disprezz tal-ftit imqabbda, kif ukoll tat-tifħir ta’ ħafna nies li japprezzaw is-sagrifiċċju tagħna, jibqa’ l-fatt li fl-aħħar minn l-aħħar hija l-istorja ta’ pajjiżna, li ghad tiġġudikana.

Likes(0)Dislikes(0)

Koalizzjoni u Qagħaq tal-Għasel

Ilbieraħ mort taħt it-tinda tan-Nazzjonalisti b’appoġġ għall-ġurnaliżmu u stampa ħielsa.

Il-Partit Demokratiku u jien nemmnu f’ġurnaliżmu ħieles u responsabbli, għaliex id-demokrazija tosfor jekk ma jkollniex min isus wara min jagħmel il-liġi u ħwejjeġ oħra, biex inżommu xi forma ta’ trasparenza u kontabbilta’ ta’ dak li jiddeċiedu u jagħmlu f’isimna u mhux f’isimna.

Jien u dieħla taħt it-tinda, fost ħafna oħrajn waqqfitni mara anzjana, li apparti milli għanqitni bil-qalb u għannaqtha bil-qalb aktar jien, ħarġet borża tal-karti mill-handbag u qaltli ‘din qagħqa tal-għasel friska, ħudha binti, għalik din.’

Bqajt dieħla fejn poġġewni u bdew id-diskorsi.

Jien kont qed nisma’ sew imma ħarsti baqgħet fuq il-ġemgħa.

Maġġoranza kbira ħafna ta’ nies avvanzati fl-eta’. Żgħażagħ ftit.

Bqajt naħseb fuq dik il-mara li fittxet tara x’ser ittini, kif tagħmel ommi ma’ kulmin iħabbtilha l-bieb, imma wkoll bosta nies tamparaha u ġenerazzjonijiet iżgħar imma xorta anzjani li nżur u li l-istess bħall-mara tal-qagħaq, dejjem lesti biex jagħtu.

Quddiemi allura bdejt nara kampjun tal-popolazzjoni li tana l-pajjiż. Ngħid kampjun għax dawk li kont qed nara probabbli kienu Nazzjonalisti, u bħalhom fid-djar kien hemm bosta anzjani oħra Nazzjonalisti u Laburisti, jew newtrali, Maltin u Għawdxin li f’ħajjithom ħadmu w’stinkaw, biex bnew il-pajjiz kantun kantun, pont pont, bħall-ifjen bizzilla, ħajta ħajta bħall-filigranu ġmiel tagħna.

Dawk il-ġenerazzjinijiet li rajt quddiemi lbieraħ bnew il-pajjiż mill-qiegħ. Wara t-tifrik tal-gwerra naddfu, żbarazzaw il-fdal tal-qerda u b’xogħol iebes u bl-għaraq ta’ ġbinhom fittxew li jum wara jum joħolqu pajjiż mibni fuq is-sewwa tad-demokrazija, is-sbuħija tax-xogħol, il-bżonn tal-ġustizzja u s-saħħa tal-liberta’ li għassew biex ma ssirx libertinaġġ.

Kienu huma, il-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna, li taw lill-pajjiż l-Indipendenza, il-vot lil kulħadd, inkluż lin-nisa, għamlu lil Malta Repubblika’, ħolqu l-edukazzjoni b’xejn għal kulħadd, servizz tas-saħħa mill-aqwa u b’xejn għall-konsumatur, bnew l-industrija tat-turiżmu, l-AirMalta, is-Seamalta, l-Enemalta, it-Telemalta, u nista’ nibqa sejra.

Bnew fuq li bnew. Ajruporti, mini, sptar ġdid, power stations, irrestawraw il-front tal-Belt, il-Birgu u Bormla. Proġett kontra proġett.

L-għaqal t’ommijietna, missirijietna, in-nanniet tagħna, ħalla l-frott. Frott għalina biex inkattruh għal uliedna.

Aħna komplejna nsaħħu w’nibnu fuq dak li ħallewlna.

Daħħalna lil Malta fl-Unjonj Ewropeja, biex tħallatna aktar ma’ ġnus oħra, u ħadna biljuni ta’ ewro f’għajnuniet biex saħħahna l-infrastruttura tagħna, filwaqt li ħloqna opportunitajiet għal uliedna, opportunitajiet li aħna konna biss noħolmu bihom. U meta fit-tmeninijiet rajna l-vjolenza u t-theddid għad-demokrazija, aħna lkoll qomna u waqqafna d-dekadenza u l-mistħija li fihom kien ser jegħreq il-poplu tagħna.

Erba’ snin ilu eġajna dħalna għall-pajjiż. Din id-darba ż-żgħażagħ tal-lum ukoll kienu magħna ż-żagħżagħ tal-bieraħ. Iva, kienu magħna bi ħġarhom għax fehmu li l-pajjiż wasal għall-qabża fil-mod kif nagħmlu l-politika.

Għidna issa pajjiżna ħareġ mill-faqar, qegħdin tajjeb, mela rridu nagġmlu l-pass li ngħollu l-kwalita’ ta’ governanza tagħna.

Mela, nrażżnu l-korruzzjoni, inżidu t-trasparenza, naraw li kulħadd jasal bil-ħila tiegħu, u nwittu t-triq biex insaħħu d-dinjita’ tagħna lkoll bid-drittijiet ċivili u bil-ġustizzja soċjali.

U hekk għamilna. Tellajna Gvern ġdid immexxi minn żgħażugħ jiprometti.

Aħna l-ġenerazzjonijiet li għexna biex nagħtu, biex nibnu, biex insaħħu, ħsibna li ħa ntellgħu Gvern ta’ kulħadd li ser jagħmel hekk, jibni fuq it-tajjeb li bnew u tawna missirijietna, u jagħmel iż-żabra li issa kienet tant meħtieġa.

Minflok, ftit xhur wara, il-Gvern beda juri snienu. Intelaq mal-mewġa ta’ kilba u rgħiba. Il-mewġa ta’ ġib ‘l hawn u tiħux ‘l hemm. Beda jiddisponi mill-art tal-poplu kif ifettillu, bil-prezz li jidhirlu, bħallikieku dik l’art ħallihielu missieru, lilu biss, meta l-art hija Tagħna Lkoll. Biegħ parti mill-Enemalta, l-impjant ġdid tal-BWSC, is-servizz tas-saħħa u l-isptarijiet, iċ-ċittadinanza. Biegħ il-valuri kollha li jqanqlu u jżommu r-rispett lejn min imexxina ħaj u b’saħħtu. Qed ibigħilna l-unur tagħna li bla dubbju hija l-għeżeż ħaġa l’għandna bħala nazzjon, Maltin u Għawdxin.

B’danakollu, kif rajt ilbieraħ, u kif qed niltaqa’ u jgħiduli kuljum, il-ġenerazzjonijiet li tawna l-pajjiż kif nafuh aħna, mhux ha jħallu l-ebda pippistrell ikompli jħott dak li bnew huma u saħħahna aħna.

L-aktar meta jaraw li l-ġid tal-pajjiż qed jiġi sparpaljat f’xalata ta’ skandli, waqt li dawk li taw saħħithom lil arthom illum qed iqanċu b’pensjoni li mhix biżżejjed biex ilaħħqu mal-ħajja.

Mhux ha jħallu, u aħna magħhom, li bniedem marid għadu kemm jiġi operat jintbagħat id-dar minnu ‘l Alla, għandu jew m’għandux min jieħu ħsiebu, u għandu jew m’għandux biex iħallas il-kura u l-medċina li jkun baqgħalu bżonn.

Dawk in-nies ta’ xagħarhom abjad, mhux ha jħallu lil uliedhom u lil ulied uliedhom mingħajr pajjiż, mingħajr wirt naturali, mingħajr soċjeta’ ta’ valuri u rispett.

Iż-żgħażagħ tal-bieraħ li bnew il-pajjiż se jingħaqdu maż-żgħażagħ tal-lum, li jixraqilhom li nħallulom pajjiż aħjar milli sibna aħna, biex flimkien, f’koalizzjoni ta’ fehmiet politiċi, ‘il fuq mill-Partit Nazzjonalista, Laburista, Demokratiku, jew oħrajn, ikunu huma, inkunu aħna l-Forza Politka li twassal biex dalwaqt, inwaqqfu l-isfruttar tal-ġid nazzjonali TAGHNA LKOLL, u nieħdu l-pajjiż fuq it-triq tal-GĦAQAL, tas-SINĊERITA’ u ta’ dak li huwa s-SEWWA MAGĦRUF.

Likes(0)Dislikes(0)