Author: admin

Policy loopholes should be closed not abused by politicians

Partit Demokratiku finds it scandalous that Toni Bezzina, co-author of PN’s newly launched environment working policy document, tried to make use of existing loopholes in a policy which came into force in 2014, rather than addressing the loopholes. The reason why he has been able to file an application for a development which was then unearthed by the partisan news outlet ONE was due to a loophole which is not yet addressed in the rural development guidelines policy. Partit Demokratiku feels that it is very unfortunate that when the PN showed signs of willing to protect our environment, one of its co authors’ intention was not to walk the talk. Whilst it may be clearly allowed by law, it requires an extra effort in order to restore trust in the party. Leader of the Democratic Party and Member of Parliament Marlene Farrugia said that ‘it is very unfortunate that our countrymen are constantly being reminded that the two main political parties have no qualms about making promises they know they will break.’
***
Stqarrija Stampa 16.02.2017
Bezzina jurihom id-debba u jqabbżilhom il-ħmara. Il-Partit Demokratiku jinsab skandaliżżat bil-fatt li l-On. Toni Bezzina, wieħed mill-awturi tad-dokument tal-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista, flokk għalaq it-toqob li jstgħu jwasslu għall-abbuż f’din il-politika għamel użu mill-istess toqob huwa stess. Ir-raġuni għalfejn l-On. Bezzina seta jitfa’ l-applikazzjoni tiegħu li iktar tard ġiet mikxufa b’skopp partiġjan mill-midja tal-Labour, setgħet issir minħabba regolamenti li ġew fis-seħħ fl-2014. U taħt liema jintefgħu diversi applikazzjonijiet. Il-Partit Demokratiku juri ddispjaċir tiegħu illi filwaqt il-Partit Nazzjonalista kien beda juri rieda tajba fejn jidħol l-ambjent, wieħed mill-awturi ta’ dokument tiegħu naqas milli jġib ruħu b’mod li juri differenti. Filwaqt li l-linji gwida jgħatu lok għal tali żvilupp, in-nies hemm barra jistennew iktar mill-politiċi tagħhom biex dawn verament juru r-rieda tajba favur l-ambjent u ma jagħmlux użu minn loopholes eżistenti. Il-Kap tal-Partit Demokratiku u Membru Parlamentari, Marlene Farrugia żiedet tgħid li ‘hi ta’ sfortuna kbira li n-nies qegħdin il-ħin kollhu juruhom id-debba waqt li jkollhom diga l-hmara lesta biex iqabbzuhielhom. L-aġir tal-politiċi stess qiegħed juri li l-partiti lesti li jiksru kelmthom daqs tazza ilma.’
Likes(0)Dislikes(0)