Author: admin

Malta needs to tackle organised crime immediately

Partit Demokratiku would like to express its solidarity with all victims of organised crime in the wake of Monday’s awful car bomb explosion in Msida.
Partit Demokratiku extends its support to the government, the Police and Emergency services during this traumatic period – it is important that we, as a society with common goals in mind, work together in order to tackle the growing issue of organised crime: there have been 5 gang-related explosions in Malta since 2016.
Partit Demokratiku thinks it is high time that an independent task force, which is not a structure within our police force is set up to deal with organised crime in Malta. Such a task force would have specific funding allocated for it, and resources are pooled more efficiently. Intelligence is shared and their aim would be to clamp down on organised crime. We have seen through the years, that such cases are rarely solved. There seems also to be a laisse a faire attitude or so it is perceived by the general public. It is good to keep in mind that in such cases, innocent bystanders can become victims and then it does not remain a matter of criminals eliminating one another, but it becomes an issue of domestic security.
PD’s Spokesperson for Health and Social Justice, Alexander Clayman said, “We must thoroughly explore the root causes of gang crime in Malta. This means increased funding to University criminology and sociology researchers and improved intersectoral collaboration: social workers, police officers, health workers, teachers and business owners should all work together to try and establish why people slip into a life of crime and how we can work to get them out of crime, or even better – prevent it.”
Stqarrija Stampa 21.02.2017
‘Malta għandha bżonn tindirizza l-kriminalita’ organizzata b’mod immedjat’ jgħid il-Partit Demokratiku
Partit Demokratiku jixtieq juri s-solidarjeta tiegħu mal-vittmi kollha tal-kriminalita organizzata wara l-karozza bomba tal-bieraħ ġewwa l-Imsida.
Il-PD jixtieq juri s-sapport tiegħu mal-gvern, pulizija u l-emerġenza li kienu qegħdin jaħdmu bla waqfien il-bieraħ. Huwa importanti li bħala soċjeta’ naħdmu flimkien biex nilħqu għanijiet kommuni fejn tidħol il-kriminalita’ organizzata. Minn 2016 kien hemm 5 splużżjonijiet relatati mal-kriminalita’ organizzata f’Malta.
Il-PD jipproponi li għandu jkun hemm task force indipendenti mill-korp tal-pulizija li tiffokka u taħdem biex tnaqqas il-kriminalita organizzata f’pajjiżna. Għal din it-task force għandu jkun hemm fondi allokati speċifikament għaliha, u riżorsi jiġu maqsuma b’mod iktar effiċjenti. L-għan ta’ talli task force ikun li jwaqqfu l-kriminalita organizzata. Kif rajna matul is-snin każijiet bħal dawn rari jiġu solvuta. Il-perċezzjoni hemm barra hi li kollox qisu jitħalla għaddej sakkem huma kriminali li qegħdin joqtlu lil xulxin. Huwa tajjeb li nżommu f’moħħna li f’każijiet bħal dawn persuni innoċenti jistgħu jisfaw vittmi. Għal daqstant dawn ma jibqgħux persuni kriminali qegħdin joqtlu lil xulxin imma jsiru problema ta’ sigurta domestika.
Il-kelliem għas-saħħa u ġustizzja soċjali tal-Partit Demokratiku, Alexander Clayman, qal ‘hemm bżonn nesploraw x’inhu dak li qiegħed jikkawża l-kriminalita organizzata f’pajjiżna. Għandhom jingħatu iktar fondi r-riċerkaturi fil-qasam tal-kriminoloġija u soċjoloġija u għandu jkun hemm iktar ħidma bejn id-dipartimenti differenti; bħal social workers, pulizija, nies li jaħdmu fil-qasam ta’ saħħa, għalliema u sidien tal-business. Dawn għandhom jaħdmu flimkien biex b’hekk jiġi stabilit għalfejn in-nies jitilfu t-triq u jispiċċaw jagħmlu atti kriminali. Għandu wkoll ikun hemm ħidma biex dawn in-nies jinħarġu mill-ħajja kriminali jew aħjar nipprevenju li atti kriminali jsiru.’
Likes(0)Dislikes(0)